Περιεχόμενα:
1. 
Ημιμαραθώνιος - Σκυταλοδρομία - Τέταρτο Μαραθώνιος
2. Αγώνας Δρόμου Novo Nordisk
3.
Δυναμικό Βάδισμα Novo Nordisk
4. Παιδικός Αγώνας Chiquita
5. Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ»

Α) Ημιμαραθώνιος - Σκυταλοδρομία - Τέταρτο Μαραθώνιος

Το κάθε ένα δικαίωμα συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο, τη Σκυταλοδρομία (Χ2 δρομείς) και τον Αγώνα Τέταρτο Μαραθώνιος, για την κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης των αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται:

Ατομικές συμμετοχές κατοίκων Ευρωπαΐκής Ένωσης: 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
• 14 € - μέχρι 31.12.2019
• 
14 € - μέχρι 29.02.2020
• 14 € - μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 16 € - από 01 - 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ  ΠΑΚΕΤΟ
Στο ενισχυμένο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Βασικού Πακέτου και επιπλέον 1 ενδυμασία βαμβακερή 7 ευρώ ή 1 τεχνική 9 ευρώ ή και οι 2 μαζί 16 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Στο πλήρες  πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Ενισχυμένου Πακέτου και επιπλέον οι λοιπές παροχές.

Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές κατοίκων Ευρωπαΐκής Ένωσης:  (από 10 και 3 ενήλικα άτομα, αντίστοιχα)
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
• 12 € - μέχρι 31.12.2019
• 12 € - μέχρι 29.02.2020
• 12 € - μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 14 € - από 01- 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ  ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο ενισχυμένο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Βασικού Πακέτου Ομαδικών Εγγραφών και επιπλέον 1 ενδυμασία βαμβακερή 7 ευρώ ή 1 τεχνική 9 ευρώ ή και οι 2 μαζί 16 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο πλήρες - τουριστικο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Ενισχυμένου Πακέτου Ομαδικών Εγγραφών και επιπλέον οι λοιπές παροχές.

Παρέχεται Έκπτωση 50% στο εκάστοτε αντίτιμο συμμετοχής που ισχύει κατά την ημερομηνία εγγραφής, σε όσους έχουν τερματίσει και τους 10 προηγούμενους Ημιμαραθώνιους ή τη Σκυταλοδρομία Ημιμαραθωνίου (με ελάχιστο € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).

Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές με προβλήματα όρασης, ακοής και για άτομα με αναπηρία, εφ΄ όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.  Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος συμμετοχής 8 ευρώ.   

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 31 Μαρτίου 2020  ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.

Β) Αγώνας Δρόμου Novo Nordisk

Tο κάθε ένα δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα Δρόμου Novo Nordisk 5χλμ, για την κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης των αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, ανέρχεται:

Ατομικές συμμετοχές κατοίκων Ευρωπαΐκής Ένωσης: 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
• 10 € - μέχρι 31.12.2019
• 
10 € - μέχρι 29.02.2020
• 10 € - μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 12 € - από 01 - 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ  ΠΑΚΕΤΟ
Στο ενισχυμένο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Βασικού Πακέτου και επιπλέον 1 ενδυμασία βαμβακερή 7 ευρώ ή μια τεχνική 9 ευρώ ή και οι 2 μαζί 16 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
Στο πλήρες  πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Ενισχυμένου Πακέτου και επιπλέον οι λοιπές παροχές.


Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές κατοίκων Ευρωπαΐκής Ένωσης:  (από 10 και 3 ενήλικα άτομα, αντίστοιχα)
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
• 10 € - μέχρι 31.12.2019
• 10 € - μέχρι 29.02.2020
• 10 € - μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 12 € - από 01- 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ  ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο ενισχυμένο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Βασικού Πακέτου Ομαδικών Εγγραφών και επιπλέον 1 ενδυμασία βαμβακερή 7 ευρώ ή μια τεχνική 9 ευρώ ή και οι 2 μαζί 16 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο πλήρες  πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Ενισχυμένου Πακέτου Ομαδικών Εγγραφών και επιπλέον οι λοιπές παροχές.

Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές με προβλήματα όρασης, ακοής και για άτομα με αναπηρία, εφ΄ όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.  Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος συμμετοχής ευρώ.   

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
(πίσω)


Γ) Δυναμικό Βάδισμα Novo Nordisk

Tο κάθε ένα δικαίωμα συμμετοχής στο Δυναμικό Βάδισμα Novo Nordisk 5χλμ, για την κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης των αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται:

Ατομικές συμμετοχές κατοίκων Ευρωπαΐκής Ένωσης: 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
(χωρίς ή προαιρετικά με τσιπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης)
• 08 € - (χωρίς χρονομέτρηση) μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 10 € - (ΜΕ χρονομέτρηση προαιρετικά) μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
 08  - (χωρίς χρονομέτρηση) από 01.04 - 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις
• 12 € - (ΜΕ χρονομέτρηση προαιρετικά) από 01.04 - 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ  ΠΑΚΕΤΟ
Στο ενισχυμένο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Βασικού Πακέτου και επιπλέον 1 ενδυμασία βαμβακερή 7 ευρώ ή μια τεχνική 9 ευρώ ή και οι 2 μαζί 16 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
Στο πλήρες  πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Ενισχυμένου Πακέτου και επιπλέον οι λοιπές παροχές.


Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές κατοίκων Ευρωπαΐκής Ένωσης:  (από 10 και 3 ενήλικα άτομα, αντίστοιχα)
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (χωρίς ή προαιρετικά με τσιπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης)
• 08 € - (χωρίς χρονομέτρηση) μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 10 € - (ΜΕ χρονομέτρηση προαιρετικά) μέχρι 31.03.2020 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
 08  - (χωρίς χρονομέτρηση) από 01.04 - 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις
• 12 € - (ΜΕ χρονομέτρηση προαιρετικά) από 01.04 - 25 Απριλίου 2020 στη Γραμματεία, αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ  ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο ενισχυμένο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Βασικού Πακέτου Ομαδικών Εγγραφών και επιπλέον, 1 ενδυμασία βαμβακερή 7 ευρώ ή μια τεχνική 9 ευρώ ή και οι 2 μαζί 16 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο πλήρες  πακέτο, συμπεριλαμβάνονται  οι παροχές του Ενισχυμένου Πακέτου Ομαδικών Εγγραφών και επιπλέον οι λοιπές παροχές.

Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές με προβλήματα όρασης, ακοής και για άτομα με αναπηρία, εφ΄ όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την  Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.  Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος συμμετοχής 8 ευρώ.   

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
(πίσω)


 Δ) Παιδικός  Αγώνας Chiquita

Το κάθε ένα  δικαίωμα συμμετοχής στον Chiquita Αγώνας Δρόμου Παιδιών, προσφέρεται Δωρεάν

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια
(πίσω)


Ε) Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς 

Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού (προτεινόμενο ποσό 5 ευρώ και πάνω) αντιπροσωπεύει τη φιλανθρωπική συνεισφοράς σας.

Καταθέστε το ποσό που επιθυμείτε στους λογαριασμούς του Συλλόγου "ΑΛΜΑ"
Τράπεζα Πειραιώς Νο. 5061 044703 979 - (IBAN 57 01 72 061 000 50 61 044 70 39 79 χωρίς τα ενδιάμεσα κενά)
(πίσω)


 (*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους κατοίκους εκτός Ευρωπαΐκής 'Ενωσης ισχύουν διαφορετικά τιμολόγια συμμετοχής στους αγώνες.

Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες θα πάρουν αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα – πιστοποιητικό επίδοσης ή συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επί πλέον, θα απονεμηθούν και τα παρακάτω έπαθλα:

01. Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου – άνδρες: Κύπελλο στους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατηγορίας
02. Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου – γυναίκες: Κύπελλο στις 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατηγορίας.
03. Ημιμαραθώνιος: Κύπελλο στην πολυπληθέστερη ομάδα Εσωτερικού του Ημιμαραθωνίου.
04. Ημιμαραθώνιος: Κύπελλο στην πολυπληθέστερη ομάδα Εξωτερικού του Ημιμαραθωνίου.
05. Ημιμαραθώνιος: Κύπελλο στoν γηραιότερο αθλητή του Ημιμαραθωνίου.
06. Σκυταλοδρομία Ημιμαραθωνίου: Κύπελλο στις 3 πρώτες ομάδες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.
07. Συμμετοχές αθλητών Α.Μ.Ε.Α.: Κύπελλο στους 3 πρώτους νικητές του Ημιμαραθωνίου με προβλήματα όρασης, ανεξαρτήτως φύλου.
08. Τέταρτο (¼)  Μαραθώνιος - άνδρες: Κύπελλο στους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατηγορίας.
09. Τέταρτο (¼)  Μαραθώνιος – γυναίκες: Κύπελλο στις 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατηγορίας.
10. Τέταρτο (¼)  Μαραθώνιος: Κύπελλο στην πολυπληθέστερη ομάδα του αγώνα Τέταρτο (¼)  Μαραθώνιος.
11. Αγώνας Δρόμου Novo Nordisk – άνδρες: Κύπελλο στους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατηγορίας
12. Αγώνας Δρόμου Novo Nordisk – γυναίκες: Κύπελλο στις 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατηγορίας
13. Αγώνας Δρόμου Novo Nordisk: Κύπελλο στις 3 πολυπληθέστερες ομαδικές συμμετοχές.
14. Δυναμικό Βάδισμα Novo Nordisk: Κύπελλο στην πολυπληθέστερη ομαδική συμμετοχή
15. Chiquita Αγώνες Δρόμου Παιδιών: Κύπελλο στην πολυπληθέστερη ομαδική συμμετοχή. 
16. Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς: Κύπελλο στην πολυπληθέστερη ομαδική συμμετοχή.
17. Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς: Κύπελλο στο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»

After submitting your application, in order to complete your registration, you will have to pay the entry fee (24% VAT included):

Deposit the fee within 2 business days in one of the following bank accounts of Trocadero Sports & Culture Non-Profit Civil Partnership and let us know by the procedure described below.

ethniki 1 gr

NASIONAL BANK OF GREECE

Account Number: 14600249453 - IBAN: GR3901101460000014600249453  - SWIFT (BIC): ETHNGRAA

Account Holder: Trocadero Sports & Culture Non-Profit Civil Partnership

After the deposit, please fill out and send us the ‘Payment Notice Form’ by clicking "here".

The form is automatically forwarded to the Enrollment Support Team, who will inform you of the completion of your registration!

1) There are no bank charges for transfer (deposit) funds from a National Bank account to another National Bank account  (e-banking - ATM - counter).

2) For deposits that are made from any other bank to the account held with National Bank, the costs are borne by the depositor. THEREFORE:  To deposit the amount of your registration, you need to select the field "Charge of all bank expenses - (OUR)" If, however, you wish to make your deposit at the (other) bank's counter, then please add to the amount of your registration  4 Euros for bank transfer fees. (*)

(*) If the bank transfer fees are not paid, then your registration will not be completed.

poseidon telitses

eurobank 1

EUROBANK

Account Number: 0026.0639.14.02001172805  -  ΙΒΑΝ: GR2802606390000140200172805  - SWIFT (BIC): ERBKGRAA

Account Holder: Trocadero Sports & Culture,  Non-Profit Civil Partnership

After the deposit, please fill out and send us the ‘Payment Notice Form’ by clicking "here".

1) There are no bank charges for transfer (deposit) funds from a Eurobank account to another Eurobank account (e-banking - ATM - counter).

2) For deposits that are made from any other bank to the account held with Eurobank, the costs are borne by the depositor. THEREFORE: To deposit the amount of your registration, you need to select the field & Charge of all bank expenses - (OUR) & If, however, you wish to
make your deposit at the (other) bank & counter, then please add to the amount of your registration 4 Euros for bank transfer fees. (*)

(*) If the bank transfer fees are not paid, then your registration will not be completed.

Τα cookies επιτρέπουν μία σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.poseidon-athenshalfmarathon.com/