ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ, ΧΟΡΗΓΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ κ.α.:

Συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες  ιατρικές εξετάσεις  και τον καρδιολογικό έλεγχο.  

Αποδέχομαι  την ευθύνη για τυχόν τραυματισμό μου από πτώση, ατύχημα ή κάτι άλλο,  που θα μπορούσε  να προκληθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, πριν ή μετά την τέλεσή του (λόγω της κατάστασης του  οδοστρώματος, της ύπαρξης ζώων, της κίνησης, αβλεψίας, πρόσκρουσης με άλλους αθλητές κ.α.).

Αποδέχομαι  τέλος την ευθύνη για ό,τι ήθελε προκύψει από τη συμμετοχή μου στον αγώνα.

Παραιτούμαι, τόσο εγώ όσο και οι κληρονόμοι, κάθε απαίτησης  εναντίον των διοργανωτών, των χορηγών, των εθελοντών και οπουδήποτε άλλου εμπλέκεται  καθοιονδήποτε τρόπο  στη  διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι τα παραπάνω πρόσωπα δε φέρουν καμία νομική ή αστική ευθύνη για τυχόν βλάβη  ή  ζημία από κάθε αιτία (δράση, απραξία ή αμέλεια ορισμένων προσώπων) στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά το τέλος του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Τα προσωπικά μου δεδομένα έχουν παρασχεθεί στη διοργάνωση για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσής μου για τους αγώνες και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί, καθώς και για λειτουργικούς λόγους διεκπεραίωσης και προβολής, όπως πχ. ενδεικτικά θα αναφέρουμε για την ανάθεση και έκδοση του αριθμού συμμετοχής και του ηλεκτρονικού τσιπ χρονομέτρησής μου, την έκδοση των λιστών εκκίνησης και των αποτελεσμάτων ανά ηλικιακή κατηγορία, τη δημοσιοποίηση και παροχή προσωποποιημένων ή μη φωτογραφιών και βίντεο, την ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση και διάθεση των πιστοποιητικών συμμετοχής και επίδοσης στα περάσματα κ.α.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας μου από όλα τα ΜΜΕ και τους χορηγούς.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο αγώνας για λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων των δυσχερών καιρικών συνθηκών, ο διοργανωτής δεν θα υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, θετικής και αποθετικής ζημίας.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο διοργανωτής δύναται, εφόσον είναι εφικτό, να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων.

Ανάλογα με τις ανάγκες, ο διοργανωτής μπορεί να προσθέσει ή ν΄ αφαιρέσει κείμενα και όρους στους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Οι ενήλικοι παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα τους, ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση και παραλαμβάνει προσωπικά ο ίδιος τον αριθμό συμμετοχής του ανηλίκου.

Τέλος, σας δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές γενικές και ειδικές πληροφορίες και οδηγίες για τον αγώνα και ανεπιφύλακτα τις αποδέχομαι.

poseidon eco fassa 1


Τα cookies επιτρέπουν μία σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.poseidon-athenshalfmarathon.com/